Zdjęcia z różnych spotkań przed 2012 rokiem

 Dolny rząd Barbara Brzozowska, Barbara Chęcińska, Alicja Żelakiewicz, Mirosław Filipek; górny rząd Maria Tułowiecka, Wanda Majchrzak, Alicja Okińczyc, Włodzimierz Wieruszewski, rok 1989


1. Góra od lewej: Krystyna Stein, Ryszard Siennicki, Janusz Nowak, Roman Wilhelmi. Dół od lewej Maria Wiktor, Ewa Frydrych, Ewa Haduch, Jarosław Napiórkowski - restauracja "Kredens", 9 maja 2008


2. Jacek Żebrowski, Barbara Kamińska, Iwona Dewińska - restauracja "Kredens", 9 maja 2008


3. Alicja Okińczyc, Małgorzata Zwolińska - 13 czerwca 2011


4. Alicja Okińczyc, stoi Jan Wawszczyk, Małgorzata Zwolińska, Włodzimierz Grudziński - 13 czerwca 2011


5. Małgorzata Zwolińska, Włodzimierz Grudziński, Anna Gregorowcz, Ryszard Regent - 13 czerwca 2011


6. zbiorowe - 13 czerwca 2011


7. Wanda Krajewska, Elżbieta Berdycka, Edward Bramson, Jan Grzesik, Wanda Majchrzak - 9 czerwca 2010


8. Edward Bramson, Jan Grzesik, Wanda Majchrzak, Maria Tułowiecka, Jan Wawszczyk, Anna Gregorowicz, Anna Salij - 9 czerwca 2010


9. Krystyna Stein, Mirosław Filipek


10. Krystyna Augustyniak, Krystyna Stein, profesor Zdzisław Marek


11. Krystyna Stein, Barbara Brzozowska, Andrzej Cieślawski


12. Maria Wiktor, Ewa Frydrych, Ewa Haduch - restauracja "Kredens", 9 maja 2008


13. Roman Wilhelmi, Janusz Nowak, Ryszard Siennicki - restauracja "Kredens", 9 maja 2008


14. Tadeusz Melski, Ryszard Regent, Jacek Wolski 


15. stoją: Alicja Żelakiewicz, Krystyna Stein, siedzą: Tadeusz Melski, Ryszard Regent, Jacek Wolski, Krystyna Augustyniak


16. Ryszard Feldman, Krystyna Stein


17. Lesław Mateja


18. x, Tadeusz Melski, Krystyna Stein, Ryszard Regent, 2006


19. Krystyna Stein, Mirosław Filipek


20. Dr Andrzej Jarski (matura 1963; zmarł 31.08.2006 r.), Krystyna Stein - bal na 100-lecie szkoły w 2006 roku, hala OSiR przy szkole


21. Jacek Żebrowski, Ewa Łepkowska, Maciej Kossow, Celina Sabiłło, Andrzej Bim - restauracja "Kredens", 9 maja 2008


22. Janusz Mantykiewicz, Jan Grzesik, Anna Salij, Barbara Łuba, Małgorzata Zwolińska - restauracja "Kredens", 9 maja 2008


23. Joanna Sacharewicz, Wanda Krajewska, Janusz Nowak, Krystyna Stein - restauracja "Kredens", 9 maja 2008


24. x, Roman Wilhelmi, Lesław Mateja, Joanna Sacharewicz - restauracja "Kredens", 9 maja 2008


25. Elżbieta Berdycka, Barbara Łuba, Maria Tułowiecka, Grażyna Krysztofczyk


26. Barbara Brzozowska, Wanda Krajewska, Włodzimierz Grudziński


27. Ewa Łepkowska, Barbara Stolarska, Dorota Stokłosa, Krystyna Augustyniak


28. Anna Gregorowicz, Andrzej Kotas, Maria Tułowiecka


29. Janusz Mantykiewicz, Justyn Reiter


30. Lesław Mateja, Edward Bramson, Andrzej Kotas


31. Lesław Mateja, Mirosław Filipek, Edward Bramson


32. Lesław Mateja, Mariusz Witewski


33. Justyn Reiter, Wanda Krajewska, Włodzimierz Sztern


34. Joanna Sacharewicz, Barbara Łuba, Jan Wawszczyk, Mariusz Witewski, Anna Gregorowicz


35. Anna Salij, Anna Gregorowicz, Joanna Sacharewicz, Jan Wawszczyk, Alicja Okińczyc, Grażyna Krysztofczyk, Wanda Krajewska, Elżbieta Berdycka, Barbara Chęcińska


36. Barbara Stolarska, Ewa Szewczyk, Anna Salij, Anna Gregorowicz, Joanna Sacharewicz, Jan Wawszczyk, Alicja Okińczyc, Grażyna Krysztofczyk, Elżbieta Berdycka, Barbara Chęcińska


37. Włodzimierz Sztern, Wanda Majchrzak, Barbara Brzozowska, Alicja Okińczyc, Grażyna Krysztofczyk


38. Wanda Krajewska, Joanna Sacharewicz, Małgorzata Jodłowska


39. Anna Gregorowicz, Elżbieta Zielińska


40. Jan Wawszczyk, Andrzej Michałowski 


41. Maria Tułowiecka, Mariusz Witewski

42. Jarosław Napiórkowski, Alicja Okińczyc, Krzysztof Jaszczyński, Anna Salij, Barbara Stolarska, Krzysztof Lang. Bal w Staszicu 25.02.2006


43. Jarosław Napiórkowski, Alicja Okińczyc, Anna Salij, Barbara Stolarska. Bal w Staszicu 25.02.2006


44. Magda Umer, Ryszard Regent. Bal w Staszicu 25.02.2006


45. Siedzi Magda Umer (matura 1967) i profesor Irena Krawczykowa, stoi Jan Lityński (matura 1963, zginął tragicznie 21.02.2022 r.).Bal w Staszicu 25.02.2006


46. Barbara Stolarska, Krzysztof Jaszczyński. Bal w Staszicu 25.02.2006


47. Mirosław Filipek, Pastusiak (Marek czy Jacek?), Tadeusz Melski, Andrzej Cieślawski, X, Irena Wiśniewska. Bal Gromadzie, 25.02.2006


48. Barbara Stolarska. Bal w Staszicu 25.02.2006


49. Krzysztof Lang. Bal w Staszicu 25.02.2006


50. Pierwszy plan: jeden z braci Pastusiaków, Krzysztof Jaszczyński; drugi plan: Jarosław Napiórkowski, Elżbieta Berdycka, Mariusz Witewski, czerwiec 2000, sala stołówki


51. Pierwszy stół od lewej: Andrzej Cieślawski Mirosław Filipek, Jerzy Szczudlik, x, x; drugi stół: Janusz Nowak, Ryszard Feldman, Halina Palczewska, Jarosław Napiórkowski, X, Ryszard Bramson, Roman Wilhelmi; trzeci stół: Tadeusz Lewko, Andrzej Zieleniewski, Krzysztof Jaszczyński, Jacek Żebrowski, Ewa Łepkowska, X, Małgorzata Sokołowska, czerwiec 2000, sala stołówki


52. Dorota Stokłosa, Krystyna Augustyniak, Roman Wilhelmi, Maria Tułowiecka, Andrzej Michałowski, Ryszard Siennicki, Elżbieta Berdycka, Edward Bramson, Katarzyna Beraś, Andrzej Cieślawski, czerwiec 2000, sala stołówki


53. Andrzej Łukomski (mąż Krystyny Augustyniak), Andrzej Cieślawski, Mirosław Filipek, Krzysztof Jaszczyński, tyłem Włodzimierz Grudziński, czerwiec 2000, sala stołówki


54. X, Krzysztof Zaborowski, Andrzej Bim, Sławomir Szymanowski, Ryszard Regent, Tadeusz Melski, jeden z braci Pastusiaków, Edward Bramson, czerwiec 2000, sala stołówki


55.  Krystyna Augustyniak (tyłem), Andrzej Łukomski (mąż Krystyny Augustyniak), Andrzej Cieślawski, Mirosław Filipek, Barbara Brzozowska, Włodzimierz Grudziński, Mariusz Witewski, następny stolik: Krystyna Stein (stoi), Jarosław Napiórkowski, X, Leszek Pawłowski, czerwiec 2000, sala stołówki


56. Ewa Łepkowska, Andrzej Zieleniewski, Tadeusz Lewko, Krzysztof Jaszczyński, Jacek Żebrowski (tyłem), czerwiec 2000, sala stołówki


57. Jacek Żebrowski, Ewa Łepkowska, Andrzej Zieleniewski, czerwiec 2000, sala stołówki


 
Witamy Was na stronie maturzystów
z rocznika 1968 Liceum im. Klementa Gottwalda w Warszawie.
Nadal pozostajemy grupą ludzi pozytywnie nastawioną do świata.
Staramy się być razem,
pomimo że upłynęło już sporo czasu.
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja