40-lecie matury

Spotkanie w restauracji "Świętoszek" na Starym Mieście w 40 rocznicę matury, 10 maja 2008 roku. Było nas 58. Pięciu osób z tego grona niestety nie ma już wśrod nas - Mirosława Filipka, Krzysztofa Jaszczyńskiego, Włodzimierza Szterna, Małgorzaty Zwolińskiej i Romana Wilhelmiego.


1. Krystyna Stein, Wanda Krajewska, Leszek Matlengiewicz, Ewa Łepkowska

2. Józef Ludwicki, Barbara Kamińska

3. Barbara Stolarska, Katarzyna Żubrowicz

4. Barbara Stolarska, Andrzej Cieślawski, Włodzimierz Sztern, Katarzyna Żubrowicz, Anna Ryba, Katarzyna Beraś

5. Maria Tułowiecka, Jan Wawszczyk

6. Alicja Okińczyc, Małgorzata Zwolińska, Elżbieta Berdycka, Zbigniew Zawadzki

7. Zbigniew Zawadzki, Elżbieta Berdycka

8. Barbara Kamińska, Jacek Żebrowski, Barbara Brzozowska

9. Ewa Łepkowska, Jacek Żebrowski, Barbara Brzozowska

10. Krystyna Stein, Edward Bramson, Wanda Krajewska, Józef Ludwicki

11. Jolanta Orłowicz, Anna Ryba, Urszula Grzegorczyk, Celina Sabiłło, Krystyna Augustyniak, Alicja Żelakiewicz, Joanna Wadlewska, Grażyna Dęga

12. Jolanta Orłowicz, Anna Ryba, Celina Sabiłło, Krystyna Augustyniak, Joanna Wadlewska

13. Urszula Grzegorczyk, Anna Ryba, Joanna Wadlewska, Barbara Chęcińska; stoją: Jolanta Orłowska, Celina Sabiłło, Krystyna Augustyniak

14. Urszula Grzegorczyk, Celina Sabiłło, Krystyna Augustyniak, Barbara Chęcińska, siedzą: Anna Ryba, Joanna Wadlewska

15. Urszula Grzegorczyk, Celina Sabiłło, Krystyna Augustyniak, Barbara Chęcińska, siedzą: Jolanta Orłowicz, Anna Ryba, Joanna Wadlewska

16. Urszula Grzegorczyk, Celina Sabiłło, Krystyna Augustyniak, Barbara Chęcińska, siedzą: Jolanta Orłowicz, Anna Ryba, Joanna Wadlewska

17.Urszula Grzegorczyk, Celina Sabiłło, Krystyna Augustyniak, Barbara Chęcińska, siedzą: Jolanta Orłowicz, Anna Ryba, Joanna Wadlewska

18. Urszula Grzegorczyk, Celina Sabiłło, Krystyna Augustyniak, Barbara Chęcińska, siedzą: Jolanta Orłowicz, Anna Ryba, Joanna Wadlewska

19. Urszula Grzgorczyk, Celina Sabiłło, Krystyna Augustyniak, Barbara Chęcińska, siedzą: Jolanta Orłowicz, Anna Ryba, Joanna Wadlewska

20. Barbara Brzozowska, Katarzyna Beraś

21. Barbara Brzozowska, Katarzyna Beraś

22. Edward Bramson, Wanda Krajewska, Andrzej Michałowski

23. Roman Wilhelmi, Krystyna Stein

24. Grażyna Dęga, Krystyna Stein, Roman Wilhelmi


25. Grażyna Dęga, Krystyna Stein, Roman Wilhelmi

26. Jan Wawszczyk, Leszek Matlengiewicz, Małgorzata Zwolińska, Jan Grzesik, Elżbieta Berdycka (plecami), Alicja Okińczyc

27. Włodzimierz Grudziński, Joanna Sacharewicz

28. Jan Wawszczyk, Leszek Matlengiewicz, Małgorzata Zwolińska, Alicja Okińczy, Ewa Szewczyk, Barbara Łuba

29. Jan Wawszczyk, Leszek Matlengiewicz, Małgorzata Zwolińska, Barbara Chęcińska, Ewa Szewczyk, Barbara Łuba

30. Jarosław Napiórkowski, Ewa Frydrych

31. Edward Bramson, Wanda Krajewska, Andrzej Michałowski

32. Barbara Kamińska, Edward Bramson, Wanda Krajewska, Andrzej Michałowski, Józef Ludwicki

33. Barbara Kamińska, Jacek Żebrowski, Krystyna Stein, Roman Wilhelmi, Edward Bramson, Wanda Krajewska, Andrzej Michałowski, Józef Ludwicki

34. Jacek Żebrowski, Barbara Kamińska, Edward Bramson, Wanda Krajewska, Józef Ludwicki, Jan Grzesik

35. Katarzyna Beraś, Jacek Żebrowski, Barbara Kamińska, Edward Bramson, Józef Ludwicki
36. Katarzyna Beraś, Krystyna Augustyniak, Grażyna Dęga, Celina Sabiłło, Włodzimierz Grudziński, Joanna Wadlewska, Barbara Stolarska, Jacek Żebrowski, Barbara Kamińska, Krystyna Stein, Roman Wilhelmi, Barbara Chęcińska, Edward Bramson, Józef Ludwicki, Andrzej Michałowski

37. Katarzyna Beraś, Krystyna Augustyniak, Małgorzata Zwolińska, Celina Sabiłło, Joanna Wadlewska, Włodzimierz Grudziński, Barbara Stolarska, Jacek Żebrowski, Barbara Kamińska, Krystyna Stein, Roman Wilhelmi, Barbara Chęcińska, Edward Bramson, Józef Ludwicki

38. Ewa Haduch, Celina Sabiłło, Jacek Żebrowski, Barbara Kamińska, Krystyna Stein, Roman Wilhelmi, Barbara Chęcińska, Leszek Matlengiewicz, Edward Bramson, Józef Ludwicki, Andrzej Michałowski

39. Lesław Mateja, Ewa Łepkowska, Jarosław Napiórkowski, Jacek Żebrowski, Barbara Kamińska, Krystyna Stein, Roman Wilhelmi, Barbara Chęcińska, Edward Bramson, Józef Ludwicki, Andrzej Michałowski, Wanda Krajewska


40. Katarzyna Beraś, Ewa Szewczyk, Barbara Łuba, Edward Bramson, Jacek Żebrowski, Joanna Sacharewicz, Wanda Krajewska, Elżbieta Berdycka, Włodzimierz Grudziński


41. WłodzImierz Sztern, Katarzyna Żubrowicz, Katarzyna Beraś, Ewa Szewczyk, Jacek Żebrowski, Jolanta Orłowicz, Edward Bramson, Joanna Sacharewicz, Wanda Krajewska, Elżbieta Berdycka

42. Krystyna Stein, Roman Wilhelmi, Ewa Szewczyk, Barbara Łuba, Jacek Żebrowski, Edward Bramson, Joanna Sacharewicz, Wanda Krajewska, Elżbieta Berdycka

43. Barbara Kamińska, Barbara Chęcińska (siedzi), Krystyna Stein, Roman Wilhelmi, Ewa Szewczyk, Barbara Łuba, Krzysztof Jaszczyński, Jolanta Orłowicz, Jacek Żebrowski, Joanna Sacharewicz, Edward Bramson, Wanda Krajewska

44. Ewa Szewczyk, Barbara Łuba, Krzysztof Jaszczyński, Jolanta Orłowicz, Jacek Żebrowski, Edward Bramson, Joanna Sacharewicz, Wanda Krajewska, Elżbieta Berdycka, Włodzimierz Grudziński

45. Katarzyna Beraś, Katarzyna Żubrowicz (tyłem), Włodzimierz Sztern, Barbara Kamińska (tyłem), Krystyna Augustyniak, Ryszard Siennicki, Barbara Stolarska

46. Krystyna Augustyniak, Barbara Stolarska, Barbara Chęcińska (siedzi), Krystyna Stein, Roman Wilhelmi, Ewa Szewczyk, Barbara Łuba, Krzysztof Jaszczyński, Edward Bramson, Joanna Sacharewicz, Wanda Krajewska, Elżbieta Berdycka


47. Joanna Sacharewicz, Wanda Krajewska, Elżbieta Berdycka, Włodzimierz Grudziński

48. Wanda Krajewska, Barbara Stolarska, Barbara Kamińska, Krystyna Stein

49. Wanda Krajewska, Józef Ludwicki, Barbara Stolarska, Barbara Kamińska, Ewa Szewczyk, Krystyna Stein

50. Krzysztof Jaszczyński (tyłem), Janusz Nowak, Wanda Krajewska, Józef Ludwicki, Barbara Kamińska, Ewa Szewczyk, Barbara Łuba, Krystyna Stein

51. Włodzimierz Grudziński, Barbara Chęcińska (tyłem), Krzysztof Jaszczyński, Andrzej Cieślawski

52. Jolanta Orłowicz (tyłem), Katarzyna Żubrowicz, Katarzyna Beraś, Anna Ryba, Joanna Wadlewska, Krystyna Augustyniak

53. Leszek Matlengiewicz, Małgorzata Zwolińska, Jan Wawszczyk, Alicja Okińczyc, Elżbieta Berdycka, Jan Grzesik

54. Ewa Haduch, Ewa Frydrych, Urszula Grzegorczyk

55. Maciej Kossow, Zbigniew Zawadzki

56. Katarzyna Beraś, Anna Ryba, Joanna Wadlewska, Krystyna Augustyniak, Grażyna Dęga, Jolanta Orłowicz

57. Krystyna Stein, Ewa Szewczyk, Roman Wilhelmi


58. Włodzimierz Grudziński, Ryszard Feldman, Józef Ludwicki, Janusz Nowak, Lesław Mateja, Barbara Stolarska, Barbara Kamińska

59. Andrzej Michałowski, Ryszard Feldman, Janusz Nowak, Maciej Kossow

60. Lesław Mateja, Ireneusz Cygan, Barbara Kamińska

61. Barbara Łuba, Ewa Szewczyk

62. Lesław Mateja, Celina Sabiłło, Jacek Żebrowski (tyłem), Barbara Kamińska, Maciej Kossow, Zbigniew Zawadzki

63. Jarosław Napiórkowski, Jacek Żebrowski, Celina Sabiłło, Ewa Łepkowska, Ireneusz Cygan, Lesław Mateja, Barbara Kamińska, Ewa Haduch (na pierwszym planie)

64. Andrzej Michałowski, Maria Tułowiecka, Wanda Krajewska, Joanna Sacharewicz, Józef Ludwicki (tyłem)

65. Katarzyna Beraś, Grażyna Dęga, Katarzyna Żubrowicz, Anna Ryba (tyłem), Krzysztof Jaszczyński

66. Katarzyna Beraś, Katarzyna Żubrowicz, Jolanta Orłowicz, Anna Ryba, Krzysztof Jaszczyński

67. Katarzyna Beraś, Katarzyna Żubrowicz, Jolanta Orłowicz, Anna Ryba, Krzysztof Jaszczyński

68. Andrzej Cieślawski, Barbara Brzozowska

69. Andrzej Cieślawski, Krzysztof Jaszczyński, Barbara Brzozowska

70. Krystyna Stein, Jan Wawszczyk, Barbara Chęcińska, Elżbieta Berdycka, Leszek Matlengiewicz, Barbara Stolarska, Alicja Okińczyc, Małgorzata Zwolińska, Jan Grzesik

71. Włodzimierz Grudziński, Lesław Mateja

72. Krystyna Stein, Jan Wawszczyk, Barbara Chęcińska, Elżbieta Berdycka, Barbara Stolarska, Leszek Matlengiewicz, Małgorzata Zwolińska, Jan Grzesik


73. Krystyna Stein, Elżbieta Berdycka, Barbara Stolarska, Leszek Matlengiewicz, Małgorzata Zwolińska, Jan Grzesik

74. Krystyna Stein

75. Józef Ludwicki, Wanda Krajewska, Andrzej Michałowski

76. Krystyna Stein, Małgorzata Zwolińska, Alicja Okińczyc

77. Krystyna Stein, Barbara Łuba, Alicja Okińczyc, Małgorzata Zwolińska

78. Krystyna Stein, Mariusz Witewski

79. Janusz Nowak, Barbara Stolarska (tyłem), Mariusz Witewski, Włodzimierz Sztern, Jan Wawszczyk (tyłem)

80. Krzysztof Jaszczyński (tyłem), Jacek Żebrowski, Celina Sabiłło, Ewa Łepkowska, Krystyna Stein, 

81. Grażyna Dęga, Leszek Matlengiewicz, Ryszard Regent, Lesław Mateja

82. Celina Sabiłło, Ewa Łepkowska (siedzą tyłem), Włodzimierz Grudziński, Krystyna Augustyniak, Grażyna Dęga

83. Monika Klause, Katarzyna Beraś, Joanna Wadlewska, Katarzyna Żubrowicz, Jolanta Orłowicz

84. Katarzyna Żubrowicz, Jolanta Orłowicz, Anna Ryba

85. Ryszard Siennicki, Lech Pawłowski

86. Maria Tułowiecka, Andrzej Michałowski, Józef Ludwicki, Roman Wilhelmi

87. Grażyna Dęga, Krystyna Augustyniak, Krystyna Stein

88. Jolanta Orłowicz, Grażyna Dęga, Krystyna Augustyniak, Krystyna Stein

89. Jan Wawszczyk, Alicja Okińczyc, Andrzej Michałowski, Ewa Szewczyk

90. Krystyna Stein, Alicja Okińczyc, Joanna Sacharewicz, Andrzej Michałowski


91. Ryszard Siennicki, Jaroslaw Napiórkowski, Ewa Haduch, Krystyna Stein, Ryszard Feldman (tyłem), Jacek Żebrowski, Ewa Łepkowska

92. Anna Ryba, Joanna Wadlewska, Maria Tułowiecka, Barbara Łuba (tyłem), Jan Wawszczyk

93. Anna Ryba, Joanna Wadlewska, Maria Tułowiecka, Jan Wawszczyk

94. Jan Grzesik, Ewa Szewczyk, Andrzej Michałowski, Joanna Sacharewicz, Barbara Łuba, Leszek Matlengiewicz, Jan Wawszczyk

95. Jan Grzesik, Ewa Szewczyk, Andrzej Michałowski, Joanna Sacharewicz, Barbara Łuba

96. Ewa Łepkowska, Włodzimierz Grudziński, Barbara Stolarska, Barbara Brzozowska, Jolanta Orłowicz

97. Jarosław Napiórkowski, Ewa Frydrych, Ewa Haduch, Ryszard Feldman (tyłem)

98. Maciej Kossow, Jacek Żebrowski, Celina Sabiłło

99. Janusz Nowak, Włodzimierz Sztern

100. Lesław Mateja, Edward Bramson

101. Joanna Sacharewicz, Lesław Mateja

102. Joanna Sacharewicz, Lesław Mateja, Krystyna Stein, Ewa Szewczyk

103. Joanna Sacharewicz, Lesław Mateja, Krystyna Stein

104. Andrzej Cieślewski, Katarzyna Żubrowicz, Katarzyna Beraś

105. Anna Ryba, Jolanta Orłowicz, Alicja Okińczyc, Joanna Wadlewska


106. Barbara Brzozowska, Celina Sabiłło, Barbara Stolarska

107. Joanna Sacharewicz, Włodzimierz Sztern, Lesław Mateja, Roman Wilhelmi, Katarzyna Żubrowicz, Katarzyna Beraś, Anna Ryba, Joanna Wadlewska, na pierwszym planie: Józef Ludwicki

108. Barbara Kamińska, Józef Ludwicki (tyłem), Krystyna Stein, Barbara Brzozowska, Jolanta Orłowicz, Krzysztof Jaszczyński, Włodzimierz Napiórkowski, Barbara Chęcińska
110. Katarzyna Beraś, Anna Ryba

111. Ewa Haduch, Jarosław Napiórkowski, Krzysztof Jaszczyński, Barbara Chęcińska

112. Roman Wilhelmi, Joanna Sacharewicz, Andrzej Michałowski, Katarzyna Żubrowicz, Lesław Mateja, Andrzej Cieślawski

113. Barbara Kamińska, Krystyna Stein, Włodzimierz Grudziński, Barbara Brzozowska, Barbara Stolarska, Krzysztof Jaszczyński, Barbara Chęcińska

114.Józef Ludwicki, Barbara Kamińska, Krystyna Stein, Włodzimierz Grudziński, Ewa Łepkowska, Barbara Brzozowska, Barbara Stolarska, Katarzyna Żubrowicz (na pierwszym planie)

115. Józef Ludwicki (tyłem), Barbara Kamińska, Krystyna Stein, Włodzimierz Grudziński, Ewa Łepkowska, Barbara Brzozowska, Katarzyna Żubrowicz

116. Włodzimierz Grudziński, Ewa Łepkowska, Krystyna Stein, Barbara Brzozowska

117. Katarzyna Beraś, Krystyna Augustyniak, Grażyna Dęga, Joanna Wadlewska, Katarzyna Żubrowicz

118. Andrzej Michałowski, Krzysztof Jaszczyński, Krystyna Stein, Jarosław Napiórkowski, Włodzimierz Grudziński, Ewa Łepkowska 


119. Jolanta Orłowicz, Krystyna Stein

120. Alicja Okińczyc, Jolanta Orłowicz, Maria Tułowiecka

121. Alicja Okińczyc, Jolanta Orłowicz, Maria Tułowiecka


122. Alicja Okińczyc, Jolanta Orłowicz, Włodzimierz Sztern, Maria Tułowiecka

123.  Alicja Okińczyc, Jolanta Orłowicz, Włodzimierz Sztern, Maria Tułowiecka

124. Jolanta Orłowicz, Włodzimierz Sztern, Maria Tułowiecka

125. Alicja Okińczyc, Włodzimierz Sztern, Maria Tułowiecka, Krystyna Stein

126. Włodzimierz Sztern, Maria Tułowiecka, Krystyna Stein, Grażyna Dęga

127. Katarzyna Żubrowicz, Ewa Szewczyk, Jolanta Orłowicz, Edward Bramson, Jerzy Szczudlik

128. Grażyna Dęga, Katarzyna Beraś, Krystyna Augustyniak, Katarzyna Żubrowicz, Jolanta Orłowicz, Krystyna Stein

129. Grażyna Dęga, Katarzyna Beraś, Krystyna Augustyniak, Barbara Chęcińska, Jolanta Orłowicz

130. Grażyna Dęga, Katarzyna Beraś, Krystyna Augustyniak, Katarzyna Żubrowicz, Barbara Chęcińska, Jolanta Orłowicz, Joanna Wadlewska, Barbara Brzozowska (tyłem)

131. Barbara Brzozowska, Joanna Wadlewska

132. Stoją: Joanna Sacharewicz, Andrzej Michałowski, siedzą: Józef Ludwicki (tyłem), Wanda Krajewska, Barbara Kamińska

133. Katarzyna Beraś, Anna Ryba

134. Joanna Wadlewska, Jolanta Orłowicz, Grażyna Dęga

135. Barbara Chęcińska, stoją: Jan Grzesik, Celina Sabiłło, Ewa Łepkowska, Ryszard Feldman

136. Józef Ludwicki, Wanda Krajewska, Barbara Brzozowska, Barbara Kamińska (tyłem)

137. Jolanta Orłowicz, Barbara Stolarska

138. Jacek Żebrowski, Celina Sabiłło, Maciej Kossow

139. Urszula Grzegorczyk, Roman Wilhelmi, Ryszard Siennicki, Lech Pawłowski, Andrzej Michałowski, stoi: Janusz Nowak

140. Jolanta Orłowicz, Maciej Kossow, Jacek Żebrowski, Celina Sabiłło

141. Barbara Stolarska, Jolanta Orłowicz

142. Ryszard Feldman (tyłem), Ewa Łepkowska, Ewa Frydrych

143. Włodzimierz Grudziński, Krystyna Stein

144. Zbigniew Zawadzki, Krzysztof Jaszczyński

145. Jan Wawszczyk, Leszek Matlengiewicz, Małgorzata Zwolińska

146. Włodzimierz Grudziński, Barbara Brzozowska, Krystyna Stein

147. Jan Wawszczyk, Katarzyna Żubrowicz

148. siedzą: Janusz Nowak, Ryszard Siennicki, Lech Pawłowski, Andrzej Michałowski, Jarosław Napiórkstoją: Urszula Grzegorczyk, Joanna Wadlewska, Celina Sabiłło

149. Ewa Łepkowska, Maciej Kossow, Zbigniew Zawadzki

150. Andrzej Michałowski, Joanna Sacharewicz

151. Alicja Okińczyc, Maria Tułowiecka, Barbara Stolarska, Krystyna Stein (tyłem)

152. Katarzyna Beraś, Katarzyna Żubrowicz, Lesław Mateja, Jan Wawszczyk, Edward Bramson, Barbara Chęcińska, Andrzej Cieślawski
153. Lesław Mateja, Barbara Chęcińska, Andrzej Cieślawski, Barbara Stolarska


154. Jerzy Szczudlik, Krystyna Augustyniak

155. Ewa Łepkowska, Celina Sabiłło, Anna Ryba, Joanna Wadlewska

156. Mirosław Filipek, Joanna Wadlewska, Andrzej Cieślawski, Barbara Brzozowska

157. Ewa Szewczyk, Krystyna Stein, Alicja Okińczyc

158. Ewa Szewczyk, Lesław Mateja (tyłem), Ireneusz Cygan, Ryszard Regent, Mirosław Filipek

159. Krystyna Stein, Maria Tułowiecka,  Barbara Stolarska


160. Lesław Mateja, Jerzy Szczudlik, Włodzimierz Sztern, Ewa Szewczyk, w głębi: Krystyna Augustyniak

161. Barbara Chęcińska, Krystyna Augustyniak, siedzi: Grażyna Dęga

162. Krystyna Stein, Jerzy Szczudlik, Włodzimierz Sztern

163. Katarzyna Żubrowicz (tyłem), Katarzyna Beraś, Barbara Chęcińska, Krystyna Augustyniak

164. Siedzą: Celina Sabiłło, Ewa Łepkowska, stoją: Włodzimierz Grudziński, Andrzej Michałowski, Barbara Brzozowska, Barbara Chęcińska, Jacek Żebrowski

165. Barbara Kamińska, Jacek Żebrowski, Ryszard Feldman, Celina Sabiłło, Ewa Łepkowska, stoją: Józef Ludwicki, Barbara Brzozowska, Zbigniew Zawadzki

166. Siedzą: Celina Sabiłło, Ewa Łepkowska, stoją: Włodzimierz Grudziński, Krzysztof Jaszczyński, Andrzej Michałowski, Józef Ludwicki, Zbigniew Zawadzki

167. Krystyna Augustyniak, Grażyna Dęga, Ryszard Regent, Ireneusz Cygan, Edward Bramson, Barbara Łuba (tyłem)

168. Andrzej Michałowski, Elżbieta Berdycka, Jan Grzesik

169. Ryszard Feldman, Joanna Wadlewska, Celina Sabiłło, Jacek Żebrowski, Zbigniew Zawadzki, Janusz Nowak, Urszula Grzegorczyk

170. Leszek Matlengiewicz, Małgorzata Zwolińska,  Barbara Stolarska, Elżbieta Berdycka, Jan Grzesik, Barbara Łuba

171. Lesław Mateja, Leszek Matlengiewicz, Jan Wawszczyk, Małgorzta Zwolińska, Barbara Stolarska

172. Grażyna Dęga, Ryszard Regent, Ireneusz Cygan, Edward Bramson

173. Barbara Chęcińska (tyłem), Włodzimierz Grudziński, Andrzej Cieślawski, Ewa Szewczyk

174. Katarzyna Beraś, Anna Ryba, Joanna Wadlewska

175. Grażyna Dęga, Józef Ludwicki, Ryszard Regent, Ireneusz Cygan

176. Lech Pawłowski, Andrzej Michałowski, Jarosław Napiórkowski, Krystyna Stein, Ewa Haduch, Ryszard Feldman, Celina Sabiłło, Ewa Łepkowska, Jacek Żebrowski, Zbigniew Zawadzki, Janusz Nowak, Urszula Grzegorczyk, Ewa Frydrych

177. Lech Pawłowski, Andrzej Michałowski, Jarosław Napiórkowski, Krystyna Stein, Ewa Haduch, Ryszard Feldman, Celina Sabiłło, Ewa Łepkowska, Jacek Żebrowski, Zbigniew Zawadzki, Janusz Nowak, Urszula Grzegorczyk, Ewa Frydrych

178. Roman Wilhelmi, Krystyna Stein, Ryszard Siennicki, Lech Pawłowski

179. Celina Sabiłło, Ewa Łepkowska, Maciej Kossow, Jacek Żebrowski

180. Mirosław Filipek, Barbara Stolarska

181. Janusz Nowak, Jarosław Napiórkowski, Ryszard Feldman, Ewa Haduch, Andrzej Michałowski


182. Katarzyna Beraś, Anna Ryba, Joanna Wadlewska

183. Ewa Haduch, Krystyna Stein, Ryszard Regent, Mirosław Filipek

184. Jan Wawszczyk, Ryszard Regent, Krystyna Stein

185. Urszula Grzegorczyk, Krystyna Stein, Edward Bramson

186. Barbara Łuba, Andrzej Cieślawski, Urszula Grzegorczyk, Jarosław Napiórkowski, Janusz Nowak, Krystyna Stein, Andrzej Michałowski

187. Janusz Nowak, Andrzej Michałowski, Krystyna Stein, Maciej Kossow

188. Celina Sabiłło, Krystyna Stein, Ewa Łepkowska

189. Ryszard Feldman, Krystyna Stein

190. Ewa Łepkowska, Barbara Kamińska (tyłem), Barbara Stolarska, Zbigniew Zawadzki, Celina Sabiłło, Jacek Żebrowski, Barbara Chęcińska


191. Ewa Haduch, Ewa Frydrych, Krystyna Stein

Jeszcze starsze zdjęcia na stronie Janka Wawszczyka "Na pierogach"

Stronę można powiększać (czcionkę i zdjęcia) trzymając na klawiaturze Ctrl i zmieniając wielkość plusem i minusem. Przedtem trzeba kliknąć myszą na dowolne miejsce na ekranie.

Naciśnij klawisz HOME


 
Witamy Was na stronie maturzystów
z rocznika 1968 Liceum im. Klementa Gottwalda w Warszawie.
Nadal pozostajemy grupą ludzi pozytywnie nastawioną do świata.
Staramy się być razem,
pomimo że upłynęło już sporo czasu.
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja