Historia szkoły

Szkoła Realna im. Stanisława Staszica została utworzona w 1906 r. dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Techników w Warszawie, a głównie - jego prezesa, inż. Piotra Drzewieckiego, późniejszego (1918-1921) prezydenta m.st. Warszawy. Jej organizatorem i pierwszym dyrektorem był Jan Zydler, absolwent Wydziału Matematycznego Uniwersytetu Warszawskiego, autor znakomitych podręczników do nauki geometrii. Drugim dyrektorem szkoły był Otton Kuczewski.

W czasie okupacji niemieckiej Gimnazjum i Liceum prowadziły tajne komplety okupacyjne i wydały ponad 215 świadectw dojrzałości.

W obu wojnach światowych poległo 6 nauczycieli i 240 wychowanków Szkoły (wśród nich 109 harcerzy, z czego: 22 - w I wojnie światowej, 11 - w Katyniu i 76 - w Powstaniu Warszawskim).

W 1950 r. zarządzeniem ministra oświaty Szkoła została zlikwidowana. Ogółem wydała ona 1178 świadectw dojrzałości w 37 rocznikach maturalnych. Wśród wychowanków było m.in.: 6 członków Polskiej Akademii Nauk, 34 profesorów wyższych uczelni (wśród nich 7 rektorów i prorektorów), 19 docentów, 17 literatów, krytyków literackich i publicystów oraz wielu działaczy gospodarczych.

Reaktywowanie Liceum im. Stanisława Staszica nastąpiło w kwietniu 1990 r. w wyniku patriotycznej postawy środowiska nauczycielskiego i uczniowskiego XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Klementa Gottwalda. Działania podjęte z inicjatywy "Solidarności" nauczycielskiej zakończyły się uczniowskim referendum, w którym młodzież wypowiedziała się zdecydowaną większością głosów za zmianą patrona, ze wskazaniem na Stanisława Staszica.

Liceum im. Klementa Gottwalda od wielu lat było zawsze uznawane za jedną z najlepszych szkół średnich w Polsce. Jego uczniowie rokrocznie odnosili sukcesy w olimpiadach przedmiotowych, zwłaszcza matematycznych i przez szereg lat reprezentowali Polskę na olimpiadach międzynarodowych. Absolwenci Liceum z wielkim powodzeniem zdawali egzaminy wstępne na wyższe uczelnie, a po ich ukończeniu w znacznej mierze zasilali w kraju akademicką kadrę nauczycielską. Wielu absolwentów emigrowało z kraju, otrzymując posady w ośrodkach akademickich, w przemyśle, informatyce i bankowości. Sukcesy Liceum należy wiązać nie tylko z uzdolnieniami młodzieży i świetną kadrą nauczycielską, ale także z klimatem panującym w Szkole, w której dominowała atmosfera nauki i tolerancji.

Od lat dziewięćdziesiątych XIV Liceum Ogólnokształcące z wielkim powodzeniem kontynuuje chlubną tradycję Szkoły i utrzymuje się w czołówce nie tylko szkół warszawskich, ale i ogólnopolskich.

Podczas oficjalnej uroczystości nadania XIV Liceum imienia Stanisława Staszica wychowankowie dawnej Szkoły przekazali młodzieży sztandar Gimnazjum z 1922 r., którego niezwykłe dzieje (udział w Powstaniu Warszawskim i pobyt w niewoli niemieckiej) zasługują na szczególne wyróżnienie.

Od 1991 roku dyrektorem szkoły jest Regina Lewkowicz. Przed nią, w latach 1968-1991 funkcję tę pełniła Irena Krawczyk (z domu Piekut), nauczycielka chemii, a jeszcze wcześniej Józef Wojciechowski, nauczyciel matematyki.

Liceum im. Stanisława Staszica od ponad ponad 50 lat specjalizuje się w nauczaniu młodzieży uzdolnionej w kierunku przedmiotów ścisłych. Od 1967 roku współpracuje z Wydziałem Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego. W klasach autorskich nauczycielami matematyki są pracownicy Uniwersytetu. Szkoła współpracuje również z Politechniką Warszawską.

Dawny budynek szkoły przy ulicy Noakowskiego 6. 
Co roku w styczniu Stowarzyszenie Wychowanków składa wiązankę pod pamiątkową tablicą, która znajduje się w budynku.


Na zdjęciu Regina Lewkowicz, dyrektor Liceum im. Staszica i jej uczniowie.

Zdjęcie ze strony Stowarzyszenia Wychowanków XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica na Facebooku

Reklama
 
 
Witamy Was na stronie maturzystów
z rocznika 1968 Liceum im. Klementa Gottwalda w Warszawie.
Nadal pozostajemy grupą ludzi pozytywnie nastawioną do świata.
Staramy się być razem,
pomimo że upłynęło już sporo czasu.
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 2 odwiedzający
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=